Davčno, poslovno in finančno svetovanje, ocenjevanje vrednosti podjetij ter izobraževanje.

Računovodstvo

Naša prednost pri vodenju računovodstva je povezava računovodskih storitev z znanjem našega davčnega svetovalca.

 

Nudimo naslednje storitve za mikro, majhna in srednja podjetja:
– vodenje glavne knjige,
– analitična evidenca saldakontov,
– obračun davka na dodano vrednost,
– register osnovnih sredstev in obračun amortizacije,
– vodenje blagajne,
– obračun plač,
– obračun socialnih prispevkov za zavezanca,
– obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev,
– plačilni promet,
– izdelava zaključnega računa,
– obračun davka od dohodka pravnih oseb,
– izdelava medletnih bilanc,
– vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih,
– izdelava poročil za Banko Slovenije,
– izdelava statistike finančnih računov.
– Pomoč pri pridobivanju davčnih števil in vpisov v register
– Obračuni DDV za družbe iz drugih držav članic EU

Več o računovodstvu si lahko pogledate na portalu Računovodstvo od A do Ž.
© ABECEDA Svetovanje d.o.o. | 2020 | Vse pravice pridržane. | rajkom.si