Davčno, poslovno in finančno svetovanje, ocenjevanje vrednosti podjetij ter izobraževanje.

Priprava poslovnih načrtov in vlog za SPS

SPS je 20.3.2020 objavil javni razpis za garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Razpis je med drugim namenjen tudi za pridobitev mikrogarancij za kredite za obratna sredstva zaradi padca prihodkov zaradi vpliva Koronavirusa.

Mikrogarancijo za kredit za obratna sredstva kamor sodijo:

– izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga;

– izdatki za opravljene storitve;

– izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom),

lahko prejmete:

– od 60% do 80% garancijo sklada za maksimalni znesek kredita 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika podjetja.,

– z obrestno mero kredita od 6 mesečni EURIBOR + 0,5% do 1%

– z ročnostjo kredita od 1,5 do 5 let

– z moratorijem na odplačilo glavnice do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

Podrobnosti glede razpisa so v pdf priponki SPS – P1 plus 2020.

Predvidoma 27.3.2020 bo SPS objavil še en razpis, ki se nanaša na likvidnostne kredite za mikro, mala ter srednje vlika podjetja in zadruge za blažitev posledic korona virusa.

© ABECEDA Svetovanje d.o.o. | 2020 | Vse pravice pridržane. | rajkom.si