Davčno, poslovno in finančno svetovanje, ocenjevanje vrednosti podjetij ter izobraževanje.

Davčno svetovanje

Davčna  pojasnila  strankam
Nudimo svetovalne storitve in pojasnila strankam na področju vseh posrednih in neposrednih obdavčitev. Pri svetovanju stranko opozorimo tudi na stališča DURS-a, ki so včasih celo v nasprotju z davčno zakonodajo. Pri vprašanjih z zahtevnejšim pravnim vidikom, sodelujemo s pogodbeno odvetniško pisarno.

Izbira optimalnih davčnih rešitev
Vsaka poslovna odločitev s seboj prinese tudi davčne posledice z vidika dohodnine, davka od dohodkov pravnih oseb in davka na dodano vrednost. Neupoštevanje davčnih posledic lahko povzroči, da poslovna odločitev ni tako optimalna kot se je zdelo na prvi pogled. Zato vam svetujemo pri celostnem vrednotenju poslovnih odločitev s poudarkom na davčnem vidiku.

Svetovanje pri prodajah deležev družb

To davčno svetovanje je praviloma namenjeno družbenikom-fizičnim osebam. Svetujemo pri sestavitvi pogodbe o prenosu poslovnih deležev, svetujemo glede ustrezne kupnine in za vas sestavimo napoved kapitalskega dobička.

Davčno in poslovno svetovanje pri statusnih preoblikovanjih

Imamo dolgoletno prakso pri vseh vrstah statusnih preoblikovanj pravnih oseb (oddelitve, pripojitve), pri preoblikovanjih s.p. v d.o.o. ter pri prenosu družb na naslednike (družinska nasledstva). Na podlagi posnetka stanja in vaših načrtov, vam predlagamo optimalno izvedbo in poskrbimo za ustrezno davčno obravnavo ter poročanje FURS.

Svetovanje v davčnem postopku
Pogosto se podjetja prvič srečajo z davčnimi težavami šele v inšpekcijskem davčnem pregledu, pri tem pa ne poznajo v celoti svojih pravic v skladu z Zakonom o davčnem postopku. Davčnemu inšpektorju mora nasproti stati usposobljen davčni strokovnjak, ki spremlja celoten davčni inšpekcijski pregled. V primeru neugodnega davčnega zapisnika sestavimo pripombe na zapisnik in kasneje tudi pritožbo na odločbo davčnega organa. Sodelujemo tudi z odvetniki pri vlaganjih pravnih sredstev na slovenskih sodiščih. Zastopamo tako pravne osebe, kot tudi fizične osebe v osebnih davčnih pregledih.

Preventivni davčni pregledi
Da ne bi prihajalo do nepotrebnih zapletov in sankcij pri davčnih inšpekcijskih pregledih, strankam ponujamo tudi preventivne davčne preglede. Naš davčni svetovalec se postavi v vlogo davčnega inšpektorja, s ciljem, da opozori stranko na morebitne nepravilnosti. Pri tem upoštevamo aktualno davčno zakonodajo in tudi pojasnila FURS. Končne ugotovitve podamo v poročilu o davčnem pregledu. Zagotovitev urejenega davčnega poslovanja je bistveno cenejša od posledic nepravilnosti, ki jih lahko kasneje ugotovi davčni inšpektor.

Izdelava dokumentacije o transfernih cenah
Davčni zavezanci morajo v skladu z Zakonom o davčnem postopku pripraviti obsežno dokumentacijo, s katero bodo davčnemu organu dokazovali, da s transakcijami med povezanimi osebami niso zmanjševali obdavčljivega dobička. Na podlagi našega dosedanjega dela in izkušenj na tem področju, vam ponujamo strokovno pomoč pri izdelavi dokumentacije o transfernih cenah.

Davčno svetovanje pri pripravi internih aktov, izdelava izvedenskih mnenj
Pri izdelavi pravilnikov o računovodenju in ostalih internih aktov svetujemo z vidika davčne zakonodaje. Sodelujemo tudi s sodnimi izvedenci pri pripravi stališč za sodišča.

© ABECEDA Svetovanje d.o.o. | 2020 | Vse pravice pridržane. | rajkom.si