Written by admin on 08/09/2020 in Poslovni načrti in SPS
Julij 2020
Razpis je odprt do 15.09.2021 oz. do porabe sredstev
Javni razpis SPS – P4L 2020 – Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0
Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis za spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0. V letu 2021 je na razpolago 3,2 mio EUR sredstev, v letu 2022 pa 3 mio EUR sredstev.

 

Brezobrestni krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na področju turizma

SPS – P7C 2020 COVID-povzetek