Written by admin on 18/10/2020 in Poslovni načrti in SPS
Oktober 2020
Razpis je odprt do 7.12.2021 oz. do porabe sredstev
Javni razpis SPS – P7-2 2020 Covid Mikrokrediti 2020, 2021– krediti so namenjeni omilitvi posledic COVID-19
Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis – Covid Mikrokrediti 2020, 2021 za zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo. Razpisanih je 56,6 mio EUR.  Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji 25.000 EUR. Kredit je namenjen za nakup nove opreme, patentiranih pravic, licenc, stroške materiala in trgovskega blaga, stroške storitev in stroške dela.

Javni razpis SPS – P7-2 2020 Covid Mikrokrediti 2020, 2021

SPS – P7-2 2020 Covid Mikrokrediti