Written by admin on 08/09/2020 in Poslovni načrti in SPS
Julij 2020
Razpis je odprt do 9.10.2020 oz. do porabe sredstev
Javni razpis SPS – P7C 2020 Covid – krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo – področje turizma
Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis – krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo – razpisanih je 25 mio EUR kreditov namenjenih za podporo okoli 750 mikro, malih in srednje velikih podjetij s področja turizma, ki so locirana izven problemskih in obmejnih problemskih območjih, imajo vsaj 5 zaposlenih in so utrpela gospodarsko škodo zaradi virusa SARS-CoV-2

Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0

SPS – P4L LESARSTVO 2020-povzetek