Written by admin on 06/04/2021 in Poslovni načrti in SPS
April 2021
Razpis je odprt do 15.10.2021 oz. do porabe sredstev
Javni razpis SPS – P1 plus 2021 – garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere 
Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis – P1 plus 2021. Pri svoji banki si lahko uredite ugoden kredit za obratna sredstva, investicije ali za likvidnost zaradi drugega vala epidemije Covid 19, za katerega lahko prejmete garancijo sklada in pa subvencionirano obrestno mero. Za obratna sredstva (material, trgovsko blago, storitve, stroški dela) so možni krediti do 200.000 EUR (ročnost do 5 let s 6 mesečnim moratorijem), za investicije (nakup novih strojev, opreme, zemljišč, gradnja ali nakup objekta) pa do 1.250.000 EUR (ročnost do 10 let z 24 mesečnim moratorijem). Obrestne mere so 6 mesečni EURIBOR + pribitek od 0,5 do 1%. Kredit lahko krije največ 80% vrednosti upravičenih stroškov.

Javni razpis SPS – P1 plus 2021

Preberite več