Written by admin on 20/10/2022 in Novice

ČE V LETU 2022 RAZMIŠLJATE O PRODAJI DELEŽA DRUŽBI (LASTNI POSLOVNI DELEŽ), SE NUJNO NAJPREJ POSVETUJTE Z NAŠIMI SVETOVALCI IN ODPRAVITE DAVČNA TVEGANJA

  

PRODAJA DELEŽA DRUŽBE VAŠI DRUŽBI, KATERA PRIDOBI LASTNI POSLOVNI DELEŽ

V prispevku vas seznanjamo glede davčne obravnave vaše odločitve prodaje poslovnega deleža družbi, ki tako pridobi lastni poslovni delež.

Sodba Vrhovnega sodišča (sodba I U 1943/2019-9, z dne 15.12.21), kot najvažnejše navaja da ni mogoče šteti, da je vsako izplačilo kupnine za nakup lastnih poslovnih deležev v družbi z omejeno odgovornostjo samo po sebi nedovoljeno davčno izogibanje obdavčitvi in se ne more v naprej obravnavati kot prikrito izplačilo dobička družbeniku. Kot prikrito izplačilo dobička na podlagi 7. točke 74. člena ZDDPO-2 je lahko opredeljen le tak pravni posel, ki po svoji višini (in ne temelju) pomeni neutemeljeno korist kvalificiranemu družbeniku (npr. če je družba plačala preveč za delež družbenika).

 Prodaja deleža družbi v letu 2022 (lastni poslovni delež)

V 90. členu ZDoh-2 (dividende), se je črtala 6. točka četrtega odstavka, zato se že od 1. 1. 2022 dalje,   izplačana vrednost delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe, ne obdavčuje kot dividenda.

Izplačilo se obravnava kot dohodek iz kapitala (dobiček iz kapitala), za katerega mora zavezanec plačati tudi davek na kapitalski dobiček (na podlagi napovedi in prejete odločbe), pri čemer se stopnja obdavčitve znižuje glede na leta lastništva kapitala.

Predlog sprememb in dopolnitev ZDoh-2 za leto 2023

Trenutno razpolagamo z Vladnim gradivom z dne 26.9.2022; Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini – predlog za obravnavo – NUJNI POSTOPEK – novo gradivo št. 1, Ljubljana, dne 26. septembra 2022

S 01.01.2023 naj bi se ponovno uveljavila 6. točka 4. odst. 90. člena Zdoh-2, kar pomeni, da bi se ponovno kot  dividenda obdavčila tudi izplačana vrednost delnic ali deležev v primeru odsvojitve delnic ali deležev v okviru pridobivanja lastnih delnic oziroma deležev družbe, razen v primeru, ko bi družba pridobivala lastne delnice na organiziranem trgu.

Predlagana rešitev (žal) tako sledi rešitvi, ki je bila uvedena z novelo ZDoh-2V in se je začela uporabljati 1. januarja 2020 (do 31.12.2021).

Svetujemo, da se družbeniki pred izpeljavo poslov prodaje deležev družbi (v letu 2022) posvetujete z davčnim svetovalcem, ki proučijo vse okoliščine posla, na podlagi vaših poslovnih načrtov ter sledijo gospodarskim ciljem in likvidnostnim potrebam družbe.

Na podlagi našega vpogleda v zadevo, vam lahko predlagamo ocenitev vrednosti vašega deleža. Šele ko bomo slišali vaša pričakovanja glede kupnine, bomo presodili in vam svetovali ali potrebujete cenitev deleža (družbe) s strani pooblaščenega ocenjevalca.

 

Mag Dejan Petkovič, davčni svetovalec,  dejan.petkovic@abeceda.si, 051 411 042