Written by admin on 05/01/2022 in Novice Poslovni načrti in SPS
December 2021
Razpis je odprt do 25.3.2022 oz. do porabe sredstev
Javni razpis SPS – P7C – 2 2021 – brezobrestni krediti za blažitev posledic epidemije Covid -19 za podjetja s področja turizma, gostinstva, kulture
Slovenski podjetniški sklad nudi brezobrestne kredite od 5.000 do 50.000 EUR tistim MSP podjetjem, ki so imela znižanje čistih prihodkov, ki je razvidno iz Javno objavljenih podatkov letnega poročila (Ajpes) – Izkaz poslovnega izida 2020/2019.  Na razpis se lahko prijavijo podjetja iz dejavnosti I55.1, I55.2, I 55.3, I56, N79, N82,3, R90 in H49.391.

Krediti so namenjeni za naložbe v nakup nove opreme, stroške materiala in trgovskega blaga, stroške storitev, stroške dela….

Ročnost kredita je od 2 do 5 let, moratorij od 1 do 6 mesecev. Obrestna mera je 0%. Zavarovanje kredita:

– za kredite od 5.000 do vključno 25.000 EUR 5 bianco podpisanih menic podjetja z nepreklicno izjavo in nalogom za plačilo menice

– za kredite od 25.001 do vključno 50.000 EUR 5 bianco podpisanih menic podjetja z nepreklicno izjavo in nalogom za plačilo menice ter sklenitev kreditne pogodbe v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa (strošek notarja plača kreditojemalec)

Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Prvi rok za prijavo je 25.1.2022.

Več informacij na povezavi.