Davčno, poslovno in finančno svetovanje, ocenjevanje vrednosti podjetij ter izobraževanje.

O nas

Smo slovensko podjetje, katerega osnovna dejavnost je davčno svetovanje, poslovno in finančno svetovanje, ocenjevanje vrednosti podjetijin izobraževanje.

Skupino naših strokovnjakov odlikuje širok spekter znanja, s poglobljenim znanjem za posamezno strokovno storitev, ki vam jo nudimo. Našo ekipo sestavljajo tudi pooblaščeni ocenjevalci, ki vam naredijo oceno vrednosti podjetja.

Nudimo storitve, ki so namenjene tako podjetjem, kot državnim ustanovam, ki pri svojem delu potrebujejo strokovnjaka na področju davčnega, finančnega ali poslovnega svetovanja.

Verjamemo, da je poleg dela potrebno skrbeti tudi za razvoj zaposlenih, tako na osebnem kot profesionalnem nivoju. Zato podpiramo izobraževanje zaposlenih, hkrati pa tudi sami izobražujemo preko Inštituta za poslovodno računovodstvo in tako svoje izkušnje iz prakse prenašamo na druge.

Prepričani smo, da vam lahko pomagamo pri doseganju vaših ciljev in uspehov.

Kdo je kdo?

Irena Viher

Direktorica podjetja in pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij

Ima 6 let delovnih izkušenj na področju vodenja kontrolinga v proizvodnem podjetju in več kot 20 let delovnih izkušenj na področju ocenjevanja vrednosti podjetij, poslovnega in finančnega svetovanja. Je predavateljica na Visoki šoli za računovodstvo . Ocenjuje podjetja in intelektualno lastnino, izvaja skrbne finančne preglede podjetij ter širše podjetniško svetuje. Objavlja prispevke v reviji Poslovodno računovodstvo. Je sodna cenilka in izvedenka za področje ekonomija – vrednotenje podjetij.

mag. Dejan Petkovič

Samostojni davčni in podjetniški svetovalec, član Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije in direktor Inštituta za poslovodno računovodstvo

Ima več kot dvajset let delovnih izkušenj s področja davčnega svetovanja, vodenja računovodstva in financ. Je višji predavatelj Visoke šole za računovodstvo (obdavčitev podjetij in upravljalno računovodstvo). Izvaja zastopanje strank v davčnih postopkih, zastopanje v primeru ocene davčne osnove, davčno in poslovno svetovanje pri statusnih preoblikovanjih, izdelava davčnih mnenj, skrbni davčni pregledi, poslovno svetovanje pri finančnem prestrukturiranju (ZFPPIPP) in predava na davčnih seminarjih. Redno objavlja svoje prispevke v domači strokovni literaturi in je samostojni avtor dveh knjig (Obdavčitev podjetij in Upravljalno računovodstvo).

Poslanstvo
Želimo se uveljaviti kot eno izmed najkakovostnejših slovenskih podjetij na področju davčnega, poslovnega in finančnega svetovanja. Pridobljeno znanje, dolgoletne izkušnje ter povratne informacije naših strank nam omogočajo izvedbo kvalitetnih svetovanj.

Vizija
Naša vizija je zelo preprosta. Biti v svojem delu najboljši in prvi v vrsti. Največje zadovoljstvo nam prinašajo uspehi naših strank.

Vrednote
V našem podjetju gradimo dobre medsebojne odnose. Verjamemo, da so ti temelj za spoštljiv odnos do naših partnerjev, lastnikov in vseh, s katerimi živimo. Šele z dobrimi in odprtimi medčloveškimi odnosi je mogoče poslovno uspešnost združevati z našim temeljnim poslanstvom.

© ABECEDA Svetovanje d.o.o. | 2020 | Vse pravice pridržane. | rajkom.si