Written by admin on 15/04/2021 in Novice Poslovni načrti in SPS
April 2021
Razpis je odprt do 10.6.2021 oz. do porabe sredstev
Javni razpis SPS – P7C 2021 – krediti za blažitev posledic epidemije Covid -19
Slovenski podjetniški sklad nudi brezobrestne kredite do 100.000 EUR tistim podjetjem, ki so imela izpad prihodkov ali odpovedi poslov zaradi epidemije Covid 19. Na prvi prijavni rok 22.4.2021 se lahko prijavijo podjetja z dejavnostjo potovalnih agencij, organizatorjev potovanj ter dejavnostjo rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti (za pokritje dolga, ki ga izkazujejo organizatorji potovanj do potrošnikov). Na naslednja dva roka v maju in juniju pa se lahko prijavijo ostala podjetja in sicer za kredit za obratna sredstva in ali investicije. Brezobrestni kredit  do 100.000 EUR si uredite z vlogo na SPS. Kredit je namenjen za pokritje dolga, ki ga izkazujejo organizatorji potovanj do potrošnikov, za obratna sredstva (stroški materiala in trgovskega blaga, stroški storitev, stroški dela) in za investicije (nakup nove opreme, nakup patentiranih pravic in licenc). Ročnost kredita je od 1 do 7 let, moratorij od 1 do 24 mesecev (se šteje v odplačilno dobo kredita).  Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov (tudi zaračunan pripadajoči DDV).

Krediti za blažitev posledic epidemije Covid-19

Več informacij na povezavi