Written by admin on 08/09/2020 in Poslovni načrti in SPS
Marec 2020
Razpis je odprt do 20.10.2020 oz. do porabe sredstev
Javni razpis SPS – P1 plus 2020 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis za garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Razpis se je začetku maja dopolnil z novim produktom C.19. Mikrogarancije za MSP za kritje škode zaradi virusa COVID-19, ki je namenjen za kredite za obratna sredstva zaradi padca prihodkov zaradi vpliva Koronavirusa.

SPS je 20.3.2020 objavil javni razpis za garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Razpis je med drugim namenjen tudi za pridobitev mikrogarancij za kredite za obratna sredstva zaradi padca prihodkov zaradi vpliva Koronavirusa.

Mikrogarancijo za kredit za obratna sredstva kamor sodijo:

– izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga;

– izdatki za opravljene storitve;

– izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom),

lahko prejmete:

– od 60% do 80% garancijo sklada za maksimalni znesek kredita 100.000 EUR za mikro in mala podjetja in 200.000 EUR za srednje velika podjetja.,

– z obrestno mero kredita od 6 mesečni EURIBOR + 0,5% do 1%

– z ročnostjo kredita od 1,5 do 5 let

– z moratorijem na odplačilo glavnice do 6 mesecev (moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita)

Podrobnosti glede razpisa so v pdf priponki SPS – P1 plus 2020.

Predvidoma 27.3.2020 bo SPS objavil še en razpis, ki se nanaša na likvidnostne kredite za mikro, mala ter srednje vlika podjetja in zadruge za blažitev posledic korona virusa.