Davčno, poslovno in finančno svetovanje, ocenjevanje vrednosti podjetij ter izobraževanje.

Članki

Razmišljate o prodaji deleža družbi?

ČE V LETU 2022 RAZMIŠLJATE O PRODAJI DELEŽA DRUŽBI (LASTNI POSLOVNI DELEŽ), SE NUJNO NAJPREJ PO...

VREDNOST KAPITALA OB PRIDOBITVI

4. odstavek 98. člena ZDoh - 2 določa, da se, kadar zavezanec pridobi delnico ali povečani delež...

RAZVOJ STALIŠČ MGRT O DAVČNIH OLAJŠAVAH ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ

V članku bom opozoril na problematiko koriščenja davčnih olajšav za raziskave in razvoj. Posebe...

DAVČNE OBVEZNOSTI PRI PRODAJI PREMOŽENJA V STEČAJNEM POSTOPKU

Članek obravnava vprašanje pravilne ugotovitve davčne obveznosti (davčne osnove) pri prodaji pre...

PRODAJA NEPREMIČNINE POVEZANI OSEBI

prosimo vas za pojasnilo glede prodaje nepremičnine (kupljena leta 2000, z 8% DDV), ki je v lasti p...

PRODAJA DELNIC IN EVIDENTIRANJE

V letu 2017 smo prodali delnice-dolgoročne finančne naložbe, ki so kotirale na borzi. Imeli smo j...

PRENEHANJE DRUŽBE

Zanima me, ali drži, da v primeru, ko d.o.o zapre po 20 letih, ni treba plačati lastniku nobenih d...

PODJETNIK IN DENARNA SREDSTVA

Samostojni podjetnik posameznik ima začetni podjetnikov kapital, ki ga je pred pričetkom opravljan...

ODDELITEV IN DAVČNE POSLEDICE

Na dan 30.09.2017 smo razdelili premoženje in pravice med prenosno in novo ustanovljeno družbo (de...

NABAVA APARATA IN EVIDENTIRANJE

Smo storitveno podjetje, dejavnost 71.200 - tehnično preizkušanje in analiziranje. Premišljujemo...

IZRAČUN KAPITALSKEGA DOBIČKA

Fizična oseba, ki je lastnik 50% poslovnega deleža v D.O.O. je 23.01.2017 ta poslovni delež proda...

DAVČNA OBRAVNAVA DONACIJE

Prosim za pojasnilo, ali je finančna pomoč za realizacijo strokovnega izobraževanja zdravnikov (u...

DOBIČEK d.o.o. in d.n.o.

Podjetje je do leta 2010 imelo obliko d.n.o. Do takrat se je vsako leto plačal davek od dobička in...

TVEGANI KAPITAL

V letu 2007 je bil sprejet Zakon o družbah tveganega kapitala (ZDTK). Zakon ureja status in nalož...

PREDLOG ZA ZAČETEK POSTOPKA PRISILNE PORAVNAVE

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) od ...

OCENJEVANJE VREDNOSTI ODVISNIH PODJETIJ IN FINANČNE PREVARE

Pri sestavljanju računovodskih izkazov se srečujemo z vse večjo potrebo po preverjanju vrednosti ...

IZTISNITEV MANJŠINSKIH DELNIČARJEV

Manjšinskim delničarjem pripada primerna denarna odpravnina v zameno za izključitev iz družbe i...

PRODAJA FINANČNEGA PREMOŽENJA

NA KAJ JE POTREBNO BITI POZOREN PRI PRODAJI FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE IN OBČIN Prodajo fin...

OBDAVČITEV FIZIČNE OSEBE PRI PRODAJI DELEŽA V DRUŽBI

Fizične osebe lahko svoj delež v družbi z omejeno odgovornostjo prodajo v skladu z določbami od ...

OCENJEVANJE VREDNOSTI BLAGOVNIH ZNAMK

Izdelek je tisto, kar naredijo v tovarni. Blagovna znamka je nekaj, kar stranka kupi. Izdelek lahko ...

RAČUNOVODSKO POROČANJE

Ko ocenjujemo finančne naložbe za namen računovodskega poročanja moramo poleg Mednarodnih standa...

OCENJEVANJE VREDNOSTI PODJETJA

Knjigovodsko vrednost podjetja (je razlika med celotnimi sredstvi in celotnimi obveznostmi podjetja,...

Razmišljate o prodaji deleža družbi?

ČE V LETU 2022 RAZMIŠLJATE O PRODAJI DELEŽA DRUŽBI (LASTNI POSLOVNI DELEŽ), SE NUJNO NAJPREJ PO...

VREDNOST KAPITALA OB PRIDOBITVI

4. odstavek 98. člena ZDoh - 2 določa, da se, kadar zavezanec pridobi delnico ali povečani delež...

RAZVOJ STALIŠČ MGRT O DAVČNIH OLAJŠAVAH ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ

V članku bom opozoril na problematiko koriščenja davčnih olajšav za raziskave in razvoj. Posebe...

DAVČNE OBVEZNOSTI PRI PRODAJI PREMOŽENJA V STEČAJNEM POSTOPKU

Članek obravnava vprašanje pravilne ugotovitve davčne obveznosti (davčne osnove) pri prodaji pre...

PRODAJA NEPREMIČNINE POVEZANI OSEBI

prosimo vas za pojasnilo glede prodaje nepremičnine (kupljena leta 2000, z 8% DDV), ki je v lasti p...

PRODAJA DELNIC IN EVIDENTIRANJE

V letu 2017 smo prodali delnice-dolgoročne finančne naložbe, ki so kotirale na borzi. Imeli smo j...

PRENEHANJE DRUŽBE

Zanima me, ali drži, da v primeru, ko d.o.o zapre po 20 letih, ni treba plačati lastniku nobenih d...

PODJETNIK IN DENARNA SREDSTVA

Samostojni podjetnik posameznik ima začetni podjetnikov kapital, ki ga je pred pričetkom opravljan...

ODDELITEV IN DAVČNE POSLEDICE

Na dan 30.09.2017 smo razdelili premoženje in pravice med prenosno in novo ustanovljeno družbo (de...

NABAVA APARATA IN EVIDENTIRANJE

Smo storitveno podjetje, dejavnost 71.200 - tehnično preizkušanje in analiziranje. Premišljujemo...

IZRAČUN KAPITALSKEGA DOBIČKA

Fizična oseba, ki je lastnik 50% poslovnega deleža v D.O.O. je 23.01.2017 ta poslovni delež proda...

DAVČNA OBRAVNAVA DONACIJE

Prosim za pojasnilo, ali je finančna pomoč za realizacijo strokovnega izobraževanja zdravnikov (u...

DOBIČEK d.o.o. in d.n.o.

Podjetje je do leta 2010 imelo obliko d.n.o. Do takrat se je vsako leto plačal davek od dobička in...

TVEGANI KAPITAL

V letu 2007 je bil sprejet Zakon o družbah tveganega kapitala (ZDTK). Zakon ureja status in nalož...

PREDLOG ZA ZAČETEK POSTOPKA PRISILNE PORAVNAVE

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) od ...

OCENJEVANJE VREDNOSTI ODVISNIH PODJETIJ IN FINANČNE PREVARE

Pri sestavljanju računovodskih izkazov se srečujemo z vse večjo potrebo po preverjanju vrednosti ...

IZTISNITEV MANJŠINSKIH DELNIČARJEV

Manjšinskim delničarjem pripada primerna denarna odpravnina v zameno za izključitev iz družbe i...

PRODAJA FINANČNEGA PREMOŽENJA

NA KAJ JE POTREBNO BITI POZOREN PRI PRODAJI FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE IN OBČIN Prodajo fin...

OBDAVČITEV FIZIČNE OSEBE PRI PRODAJI DELEŽA V DRUŽBI

Fizične osebe lahko svoj delež v družbi z omejeno odgovornostjo prodajo v skladu z določbami od ...

OCENJEVANJE VREDNOSTI BLAGOVNIH ZNAMK

Izdelek je tisto, kar naredijo v tovarni. Blagovna znamka je nekaj, kar stranka kupi. Izdelek lahko ...

RAČUNOVODSKO POROČANJE

Ko ocenjujemo finančne naložbe za namen računovodskega poročanja moramo poleg Mednarodnih standa...

OCENJEVANJE VREDNOSTI PODJETJA

Knjigovodsko vrednost podjetja (je razlika med celotnimi sredstvi in celotnimi obveznostmi podjetja,...

© ABECEDA Svetovanje d.o.o. | 2020 | Vse pravice pridržane. | rajkom.si