Davčno, poslovno in finančno svetovanje, ocenjevanje vrednosti podjetij ter izobraževanje.

Novice

OCENJEVANJE VREDNOSTI BLAGOVNIH ZNAMK

Izdelek je tisto, kar naredijo v tovarni. Blagovna znamka je nekaj, kar stranka kupi. Izdelek lahko drugi proizvajalci ponaredijo, znamke ne morejo. Izdelek lahko hitro zapade v pozabo, dobra znamka pa je večna (Stephen King WPP Group, London).

RAČUNOVODSKO POROČANJE

Ko ocenjujemo finančne naložbe za namen računovodskega poročanja moramo poleg Mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti (MSOV) poznati tudi računovodske standarde in jih tudi upoštevati.

OCENJEVANJE VREDNOSTI PODJETJA

Knjigovodsko vrednost podjetja (je razlika med celotnimi sredstvi in celotnimi obveznostmi podjetja, kot izhaja bilance stanja) – lastniški kapital,
Ocenjeno vrednost podjetja (je cena, za katero bi se najverjetneje pogodili kupci in prodajalci). Ocenjena vrednost ni dejstvo, pač pa ocena najverjetnejše cene.

© ABECEDA Svetovanje d.o.o. | 2020 | Vse pravice pridržane. | rajkom.si