Davčno, poslovno in finančno svetovanje, ocenjevanje vrednosti podjetij ter izobraževanje.

Novice

P7 2021 – mikrokrediti
December 2021 Razpis je odprt do 1.3.2022 oz. do porabe sredstev Javni razpis SPS – P7 2021 – mikrokrediti Slovenski podjetniški sklad nudi ugodne kredite od 5.000 do 25.000 EUR za MSP podjetja, ki imajo najmanj enega zaposlenega za polni delovni čas. Krediti so namenjeni za naložbe v nakup nove opreme, stroške materiala in trgovskega blaga, [...]
P7C – 2 2021 – brezobrestni krediti
December 2021 Razpis je odprt do 25.3.2022 oz. do porabe sredstev Javni razpis SPS – P7C – 2 2021 – brezobrestni krediti za blažitev posledic epidemije Covid -19 za podjetja s področja turizma, gostinstva, kulture Slovenski podjetniški sklad nudi brezobrestne kredite od 5.000 do 50.000 EUR tistim MSP podjetjem, ki so imela znižanje čistih prihodkov, ki [...]
P7C 2021 – krediti za blažitev posledic epidemije Covid -19
April 2021 Razpis je odprt do 10.6.2021 oz. do porabe sredstev Javni razpis SPS – P7C 2021 – krediti za blažitev posledic epidemije Covid -19 Slovenski podjetniški sklad nudi brezobrestne kredite do 100.000 EUR tistim podjetjem, ki so imela izpad prihodkov ali odpovedi poslov zaradi epidemije Covid 19. Na prvi prijavni rok 22.4.2021 se lahko prijavijo podjetja z dejavnostjo [...]
VREDNOST KAPITALA OB PRIDOBITVI

4. odstavek 98. člena ZDoh – 2 določa, da se, kadar zavezanec pridobi delnico ali povečani delež oziroma osnovni vložek pri povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe, šteje, da je nabavna vrednost tako pridobljene delnice ali pridobljenega povečanega deleža oziroma osnovnega vložka enaka nič.

RAZVOJ STALIŠČ MGRT O DAVČNIH OLAJŠAVAH ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ

V članku bom opozoril na problematiko koriščenja davčnih olajšav za raziskave in razvoj. Posebej ne obravnavam podzakonskih podlag za koriščenje davčnih olajšav za raziskave in razvoj (v nadaljevanju R&R), temveč le opozarjam na splošna stališča Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: MGRT), ki so postala zelo pomembna pri postopkih davčnega inšpiciranja v letu 2016.

DAVČNE OBVEZNOSTI PRI PRODAJI PREMOŽENJA V STEČAJNEM POSTOPKU

Članek obravnava vprašanje pravilne ugotovitve davčne obveznosti (davčne osnove) pri prodaji premoženja v stečajnem postopku. Stečajni postopek je tudi z vidika računovodenja in obdavčitve posebnost, saj več ne govorimo o principu delujočega podjetja (going concern).

PRODAJA NEPREMIČNINE POVEZANI OSEBI

prosimo vas za pojasnilo glede prodaje nepremičnine (kupljena leta 2000, z 8% DDV), ki je v lasti podjetja, fizični osebi, ki je s podjetjem povezana oseba? Nepremičnina je na GURSU ocenjena na 75.000 eur, v bilanci je sedanja vrednost nepremičnine 20.000 eur?

PRODAJA DELNIC IN EVIDENTIRANJE

V letu 2017 smo prodali delnice-dolgoročne finančne naložbe, ki so kotirale na borzi. Imeli smo jih več let, tako, da smo vsako leto ob koncu leta naredili oslabitev oz. okrepitev. Na kto 954 imamo saldo v breme, kar predstavlja oslabitve delnic iz več let.

PRENEHANJE DRUŽBE

Zanima me, ali drži, da v primeru, ko d.o.o zapre po 20 letih, ni treba plačati lastniku nobenih davkov, ker se smatra, da ima kapital v lasti 20 let? Tu mislim na akumuliran dobiček v 19 letih in v zadnjem letu na dobiček tekočega leta.

© ABECEDA Svetovanje d.o.o. | 2020 | Vse pravice pridržane. | rajkom.si