Davčno, poslovno in finančno svetovanje, ocenjevanje vrednosti podjetij ter izobraževanje.

By admin

RAČUNOVODSKO POROČANJE

Ko ocenjujemo finančne naložbe za namen računovodskega poročanja moramo poleg Mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti (MSOV) poznati tudi računovodske standarde in jih tudi upoštevati.

OCENJEVANJE VREDNOSTI PODJETJA

Knjigovodsko vrednost podjetja (je razlika med celotnimi sredstvi in celotnimi obveznostmi podjetja, kot izhaja bilance stanja) – lastniški kapital,
Ocenjeno vrednost podjetja (je cena, za katero bi se najverjetneje pogodili kupci in prodajalci). Ocenjena vrednost ni dejstvo, pač pa ocena najverjetnejše cene.

© ABECEDA Svetovanje d.o.o. | 2020 | Vse pravice pridržane. | rajkom.si