Davčno, poslovno in finančno svetovanje, ocenjevanje vrednosti podjetij ter izobraževanje.

By admin

P7C 2021 – krediti za blažitev posledic epidemije Covid -19
April 2021 Razpis je odprt do 10.6.2021 oz. do porabe sredstev Javni razpis SPS – P7C 2021 – krediti za blažitev posledic epidemije Covid -19 Slovenski podjetniški sklad nudi brezobrestne kredite do 100.000 EUR tistim podjetjem, ki so imela izpad prihodkov ali odpovedi poslov zaradi epidemije Covid 19. Na prvi prijavni rok 22.4.2021 se lahko prijavijo podjetja z dejavnostjo [...]
SPS – P1 Plus 2021 Garancije za bančne kredite
April 2021 Razpis je odprt do 15.10.2021 oz. do porabe sredstev Javni razpis SPS – P1 plus 2021 – garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere  Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis – P1 plus 2021. Pri svoji banki si lahko uredite ugoden kredit za obratna sredstva, investicije ali za likvidnost zaradi [...]
SPS – P7-2 2020 Covid Mikrokrediti
Oktober 2020 Razpis je odprt do 7.12.2021 oz. do porabe sredstev Javni razpis SPS – P7-2 2020 Covid Mikrokrediti 2020, 2021– krediti so namenjeni omilitvi posledic COVID-19 Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis – Covid Mikrokrediti 2020, 2021 za zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni [...]
SPS – P4L LESARSTVO 2020-povzetek
Julij 2020 Razpis je odprt do 9.10.2020 oz. do porabe sredstev Javni razpis SPS – P7C 2020 Covid – krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo – področje turizma Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis - krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo – razpisanih je 25 mio EUR kreditov namenjenih za [...]
SPS – P7C 2020 COVID-povzetek
Julij 2020 Razpis je odprt do 15.09.2021 oz. do porabe sredstev Javni razpis SPS - P4L 2020 – Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis za spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0. V letu 2021 je na [...]
Garancije SPS
Marec 2020 Razpis je odprt do 20.10.2020 oz. do porabe sredstev Javni razpis SPS – P1 plus 2020 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis za garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Razpis se je začetku maja dopolnil z novim produktom C.19. [...]
VREDNOST KAPITALA OB PRIDOBITVI

4. odstavek 98. člena ZDoh – 2 določa, da se, kadar zavezanec pridobi delnico ali povečani delež oziroma osnovni vložek pri povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe, šteje, da je nabavna vrednost tako pridobljene delnice ali pridobljenega povečanega deleža oziroma osnovnega vložka enaka nič.

RAZVOJ STALIŠČ MGRT O DAVČNIH OLAJŠAVAH ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ

V članku bom opozoril na problematiko koriščenja davčnih olajšav za raziskave in razvoj. Posebej ne obravnavam podzakonskih podlag za koriščenje davčnih olajšav za raziskave in razvoj (v nadaljevanju R&R), temveč le opozarjam na splošna stališča Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: MGRT), ki so postala zelo pomembna pri postopkih davčnega inšpiciranja v letu 2016.

DAVČNE OBVEZNOSTI PRI PRODAJI PREMOŽENJA V STEČAJNEM POSTOPKU

Članek obravnava vprašanje pravilne ugotovitve davčne obveznosti (davčne osnove) pri prodaji premoženja v stečajnem postopku. Stečajni postopek je tudi z vidika računovodenja in obdavčitve posebnost, saj več ne govorimo o principu delujočega podjetja (going concern).

© ABECEDA Svetovanje d.o.o. | 2020 | Vse pravice pridržane. | rajkom.si